Privacy statement

Bij FhinqMedia wordt veel waarde aan uw privacy gehecht. Onderstaand
privacy statement is van toepassing op de gegevensverwerking van
FhinqMedia. FhinqMedia respecteert uw privacy en spant zich in zodat uw
gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de van kracht zijnde
privacywetgeving worden behandeld.

Gegevens
Op de eerste plaats dient men een onderscheid te maken tussen persoonlijke
gegevens en bijzondere persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens zijn
gegevens die iets over u vertellen en u kunnen identificeren. Bij
persoonsgegevens moet u denken aan: voor- en achternaam,
geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer en
Burgerservicenummer (BSN). Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over
ras, geloof, gezondheid en strafrechtelijk verleden. Bij FhinqMedia verwerken
wij in beginsel geen bijzondere gegevens. FhinqMedia hanteert ten aanzien
van gevoelige gegevens (zoals wachtwoorden) een extra protocol.

Gebruik van de website
Wanneer u onze website bezoekt dan kan u de meeste functies van onze
website gebruiken zonder dat uw persoonlijke gegevens direct worden
opgeslagen. Echter maken wij wel gebruik van cookies. Cookies zijn kleine
tekstbestandjes die op uw computer, smartphone of tablet worden
opgeslagen. Door het plaatsen van cookies kunnen wij bepaalde gegevens
van u onthouden, hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld
voorkeursinstellingen. Deze voorkeursinstellingen zijn niet gekoppeld aan
naam, adres, e-mail, etc.. Met deze informatie willen wij uw beleving van onze
website bevorderen en willen wij u voorzien van relevante informatie over onze
diensten.
Onze website maakt gebruik van wettelijke toegestane cookies:

 • Cookies die onze website goed laten werken.
 • Cookies die ervoor zorgen dat onze website gebruiksvriendelijk is.

FhinqMedia verstrekt de door de cookies verkregen informatie niet aan
derden zonder uw voorafgaande toestemming. Verder hebben wij voor
u een compleet overzicht samengesteld van de cookies die wij gebruiken op onze website:

– _gat : Deze cookie helpt om de aanvraagsnelheid te beperken om de
website voldoende snelheid te geven, de bewaartermijn bedraagt 1
minuut.
– _git : Deze cookie slaat voor iedere bezochte pagina een unieke
waarde op, de bewaartermijn bedraagt 1 dag.
– _ga : Deze cookie wordt gebruikt om een unieke websitebezoeker te
kunnen identificeren, de websitebezoeker krijgt een willekeurig
gegenereerd nummer. Deze cookie wordt hoofdzakelijk gebruikt voor
het berekenen van bezoekers- en sessiegegevens voor de
analyserapporten. De bewaartermijn van deze cookie bedraagt 2 jaar.
– NID : Google maps geeft op de contactpagina de precieze locatie
weer van FhinqMedia . De bewaartermijn van deze cookie bedraagt 6
maanden.
– 1p_JAR : Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van uw
recente zoekopdrachten passende advertenties te tonen op Google-sites. De
bewaartermijn van deze cookie bedraagt 1 maand.
 
Zie de pagina https://fhinqmedia.nl/cookiebeleid-eu/ voor meer details over onze cookies.
 

FhinqMedia maakt gebruik op haar website van Google Analytics. De
informatie/ gegevens die door onze cookies verzameld worden, worden
opgeslagen op een server zoals bij Google. Om de door de cookies
verzamelde gegevens van u vertrouwelijk te houden gebruiken wij een
IP-anonymizer. Op deze wijze wordt het laatste deel van uw IP-adres
geanonimiseerd. FhinqMedia voldoet aan de – door Autoriteit
Persoonsgegevens – gestelde eisen. Dit houdt in dat:

 • FhinqMedia een bewerkersovereenkomst met Google heeft
 • Dat het laatste octet van het IP-adres is verborgen, dit realiseren wij door onze IP-anonymizer.
 • FhinqMedia heeft “gegevens delen” uitgezet
 • FhinqMedia maakt geen gebruik van andere diensten van
 • Google i.c.m. Google Analytics en cookies.
Wanneer u wenst geen gebruik te maken van cookies, dan kunt u in uw
browser instellen dat u geen cookies accepteert. Verder kunt u cookies
op uw computer alleen zelf verwijderen
 

Gebruik van onze diensten
Wanneer u wenst zaken te doen met FhinqMedia dan verzamelen wij uiteraard
gegevens van u om de overeenkomst te kunnen sluiten. Om u een beeld te
geven waarom en welke gegevens wij verwerken hebben wij het volgende
overzicht voor u samengesteld, let op hetgeen dat in deze tabel staat is niet
limitatief.

GegevensVoorbeeldenReden
Verlenen van dienstAanmaken
dossier
Rapportage
voortgang
werkzaamheden
)
FhinqMedia verwerkt uw
gegevens op basis van de
gesloten overeenkomst.
FhinqMedia voldoet aan de
wettelijke vereisten rondom
het vastleggen en verwerken
van persoonsgegevens.
Administratie & factureringVastleggen en
innen van
verschuldigde
sommen
Deze gegevens dient
FhinqMedia te verwerken
o.g.v. de overeenkomst en
wettelijke bepalingen.
Uitvoeren van
handelingen om
diensten te
factureren
Uitvoeren van
verplichte controles
InformatievoorzieningVerstrekken van
informatie t.a.v.
onze diensten
Informatie over de diensten
van FhinqMedia geschiedt
op verzoek van betrokkene.

Uitwisseling met derden
Uw gegevens worden o.a. verstrekt aan de volgende partijen:

 • Toezichthouders, indien dit nodig is in het kader van de toezichthoudende taak.
 • Indien een derde partij betrokken wordt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Voorgaand dient dit eerst besproken te worden.
 • Derden waaraan gegevens verstrekt worden, verwerken de gegevens overeenkomstig hun eigen privacy statement. FhinqMedia zal voorts dat uw gegevens gedeeld worden uitdrukkelijk vragen om uw toestemming.

Gebruik van geautomatiseerde besluitvorming & profiling
FhinqMedia maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/ of
profiling. Zo gebruiken wij Facebook Pixel. Facebook Pixel is een stukje code
dat wij op onze website plaatsen om meer te weten over onze doelgroep,
daardoor kunnen wij u passende facebook advertenties aanbieden. Wanneer
u onze website bezoekt moet u aangeven of u akkoord gaat met deze wijze
van gegevensverwerking.

Bewaartermijn

 • Basisgegevens zoals facturen moeten op basis van de wet 7 jaar bewaard worden.
 • Berichten via social media of e-mail worden in beginsel voor 1 jaar opgeslagen, m.u.v. gegevens die onderdeel zijn van hetgeen dat is overeengekomen, hiervoor geldt een bewaartermijn van 7 jaar.

Uw rechten

 • U heeft recht op inzage in uw gegevens, wanneer u dit wilt, geef dat dan aan ons door.
 • U heeft recht op rectificatie, zijn uw gegevens onjuist of veranderd, geef het aan ons door.
 • U heeft recht op het indienen van een klacht, wanneer u een klacht heeft over onze werkwijze ten aanzien van AVG dan kan u dat melden aan autoriteit persoonsgegevens. Echter stellen wij het zeer op prijs wanneer u een “datalek” ontdekt dat u deze aan ons doorgeeft, op deze wijze kunnen wij snel en adequaat optreden, uiteraard houden wij hierbij ons ook aan de meldplicht (binnen 72 uur) van de autoriteit persoonsgegevens.
 • U heeft recht op overdracht, wanneer u als klant/gebruiker besluit om over te stappen op een andere dienstverlener dan zullen wij de gegevens indien gewenst overdragen.
 • U heeft het recht om ons halt toe te roepen ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens. Wanneer u dit wenst, ontvangen wij graag een verzoek per email.
 • Voor nadere informatie verwijzen wij u naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die
FhinqMedia verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst
met u als klant. FhinqMedia is op geen enkele wijze verantwoordelijk of
aansprakelijkheid voor de werking en de inhoud van websites of diensten door
derden.

Identificatie
FhinqMedia kan u bij al uw verzoeken of vragen, vragen om een nadere
identificatie, dit doet FhinqMedia om te voorkomen dat zij gegevens
verstrekken aan een verkeerde persoon. FhinqMedia kan u daarom vragen om
een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. De kopie wordt op een
deugdelijke wijze – nadat de vraag of het verzoek behandeld is – vernietigd.

Termijnen
Wij streven ernaar om uw vragen en/ of verzoeken om deze binnen een
maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording langer duren dan een
maand bijvoorbeeld vanwege de complexiteit van het verzoek dan ontvangt
u van FhinqMedia hierover bericht.

Vragen & Toezicht
Mocht u vragen hebben over de door ons verwerkte persoonsgegevens dan
kunt u contact opnemen met:
FhinqMedia

E-mail: info @ fhinqmedia.nl

Tel.: +31647010772

Verder staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de toezichthouder van
de autoriteit persoonsgegevens, voor meer informatie zie
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vrijblijvend kennis maken?

Ik vind het ontzettend leuk om kennis met je te maken om te kijken of ik wellicht jou kan helpen met je business. Vul je gegevens in en ik neem contact met je op.